Concert Multi Culturel

Concert de fin d’année

Quinzaine de la BD à Helmet

Quinzaine de la B.D. à Helmet.

Du 24 novembre au 05 décembre une tombola est organisée chez les commerçants du quartier d’ Helmet. Les prix en sont des albums de bandes dessinées. Les magasins qui participent à cette opération l’affichent sur leurs vitrines. Le tirage des gagnants se fera chez Atrium Helmet 25 rue R. Vandervelde le 6 décembre, jour où Saint Nicolas sera dans le quartier. Les lots seront à disposition des gagnants au même endroit dès le 20 décembre, date où un marché festif animera Helmet.

Cette opération est organisée par Schaerbeek la Dynamique avec Etienne Noël et le service communal des Classes Moyennes et bénéficie du soutien de la Région de Bruxelles Capitale, de l’Association des Commerçants d’Helmet et d’Atrium.

Info : 02 2443066 ou enoel.schaerbeek.irisnet.be

 

Veertiendaagse van de Strips te Helmet.

Van 24 november tot 05 december wordt er een tombola bij de handelaars van de Helmetwijk georganiseerd. De prijzen ervan zijn stripverhalen . De deelnemende winkels melde het aan in hun uitstalraam. De trekking van de winnaars zal bij Atrium Helmet, 25 Vanderveldestraat, op 6 december gebeuren, dag waarop Sint Niklaas in de wijk zal rondwandelen. De prijzen van de winnaars zullen ter beschikking zijn aan hetzelfde adres vanaf 20 december, datum waarop een feestelijke markt, Helmet zal doen verlevendigen.

Deze actie wordt door Schaerbeek la Dynamique met Etienne Noël en de gemeentelijk Dienst Middenstand georganiseerd worden en geniet eveneens van de steun van het Brusselse Gewest, de Vereniging van de Handelaars van Helmet en Atrium.

 Info : 02 2443066 of enoel.schaarbeek.irisnet.be

Saint Nicolas

Place Bremer et à Helmet

Journée des Commerçants rue du Brabant

Avec Nasredin Hodja

Sapin place Colignon

Inauguration du grand sapin devant l’Hôtel Communal

Copyright 2008 ©   Entries (RSS) and Comments (RSS) Designed by : Online Casino Coded by : Queens NY | Home Garden Deals | warren in michigan